top of page
logo2020-42.png

מראות

לקוח: טכנודע - גבעת אולגה 2009

ששה מתקנים הממחישים בצורה ישירה ולא דידקטית רעיונות הקשורים למראות.

המחשה של המבנה ואיך הוא משפיע על התמונה הנראית בקלידוסקופ, פריסקופ, מראה אין-סופית, מראה מעוותת, משחק אנאמורפוזה (מראה גלילית המיישרת תמונה עקומה) ומשחק החזרת קרן לייזר בעזרת מראות.

כל המתקנים ניידים וניתנים להצבה בכל נקודה במרחב, אך יציבים ועמידים מאוד לכל התנסות

©2020 Yiftah Prat

bottom of page