top of page
logo2020-42.png

לוח הדרכה במשתלת קק"ל

לקוח:קק"ל - מרחב צפון, 2019

משתלת גולני של מרחב צפון בקק"ל מארחת קבוצות שונות לסיור ופעילות בנושאי הליבה של מחלקת היער בקק"ל.

הלוח הוצב בפינת ההדרכה שנבנתה במשתלה, על מנת לספק את הרקע על פעילות המשתלות של קק"ל.

הלוח משלב מידע על התפתחות העץ החל מהזרע ועד לנטיעת היער, מידע על יערות קק"ל על גבי מפה מגנטית, תצוגת זרעים ותצוגה למגע של מצעי גידול.

בנוסף מוצג מידע על עונות האיסוף והזריעה של עצים שונים והכרות עם עצים עתיקים במיוחד שחיים במרחב הקרוב.

מבנה הלוח מאפשר למנהל המשתלה לעדכן ולהחליף את הזרעים ומצעי הגידול בתצוגה בקלות רבה.

©2020 Yiftah Prat

bottom of page